Import danych z Symfonii

Program Książka Nadawcza 2011 umożliwia import danych z programu Symfonia Handel.

Poniżej jest instrukcja co należy zrobić aby wysłać dane z Symfonii Handel do programu Książka Nadawcza 2009:

Zaczynamy od Programu Symfonia Handel

1. Wyznaczamy jakiś katalog na dysku gdzie trafią dane z Symfonii i jednocześnie skąd będziemy pobierali je do programu Książka Nadawcza 2009. W naszym przykładzie niech to będzie katalog c:\import.

2. Wchodzimy do programu Symfonia Handel / Sprzedaż i zaznaczamy faktury sprzedaży na podstawie których chcemy wygenerować książkę nadawczą.

3. W dolnym prawym rogu ekranu wybieramy przycisk Operacje / Eksport Danych

 

4. Po pojawieniu się okienka dialogowego wybieramy opcję „Eksport format 3.0 -Do FK-a MP i do centrali firmy” i wciskamy przycisk Wykonaj

 

 

książka nadawcza

 

 

 

5. Pojawia nam się okno wyboru katalogu (tego z punktu 1.), gdzie wpisujemy lokalizację gdzie ma trafić nasz plik, tutaj też podajemy nazwę pliku. Wciskamy przycisk OK i dane powinny trafić do wybranego katalogu i podanego pliku.

 

 

Teraz przechodzimy do programu Książka Nadawcza 2009

 

1. Przechodzimy do listy wysyłek, przyciskiem Nowa po lewej stronie na dole tworzymy nową wysyłkę.

2. Wciskamy przycisk „Importuj z pliku” aby pobrać listę kontrahetnów z utworzonego wcześniej pliku.

 

3. Ustawiamy opcje importu (zostaną zapamiętane) wg. poniższego wzoru

 

Opis do powyższego ekranu:

Format – tutaj ustawiamy format wczytywanego pliku – w omawianym przypadku będzie to Symfonia Format 3 z dokumentów.

Po wczytaniu zmieniaj rozszerzenie pliku na .old -rozszerzenie wczytanego pliku zostanie zmienione na .old – dzięki temu nie bedzie on widoczny po wczytaniu. Zapobiega to wielokrotnemu wczytaniu tego samego pliku.

Grupuj tych samych kontrahetnów – jeśli na zaznaczonych fakturach w Symfonii było kilka faktur dla tego samego kontrahenta, to włączenie tej opcji zapobiega wygenerowaniu kilku takich samych wpisów w książce nadawczej.

Separator i Kwalifikator ustawienie tych opcji ma znaczenie dla Formatu 2 –  i musi być tak ustawione jak to było podczas eksportu z Symfonia Handel.

Ścieżka do katalogu – tutaj ustawiamy nasz katalog wymiany.

Sprawdź powyższy katalog – jeśli mamy ustawiony katalog wymiany to wciśnięcie tego przycisku spowoduje, że katalog zostanie przeszukany i w „siatce” poniżej zostaną wyświetlone pliki o rozszerzeniu .txt i .csv

Wczytaj Wybrany – po wybraniu na siatce pozycji z plikiem, wciśnięcie tego przycisku spowoduje, że dane zostaną wczytane do siatki po prawej stronie okienka. Jeśli dane nie zostały wczytane to znaczy, że plik jest nieprawidłowy. Lub format został źle ustawiony.

Pobieranie z pliku – ta opcja działa tak jak wczytywanie z katalogu – jednak tutaj trzeba „ręcznie” wskazać odpowiedni plik.

Wczytaj z pliku – wciśnięcie tego przycisku spowoduje wczytanie danych z wskazanego pliku.

 

Jeśli dane zostały wczytane do siatki po prawej stronie okienka to wciskamy przycisk Wczytaj Listę i wczytujemy dane do książki nadawczej.

Leave a comment